Általános szerződési feltételek

Alapvető információk

Ezek az üzleti feltételek a www.expodom.hu webáruházban, az eladó és a vásárló között távúton kötött szerződésre vonatkoznak a a Szlovák Köztársaság 102/2014-es számú, fogyasztóvédelemről szóló törvénye értelmében.

Az eladó: MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) 031 01, Szlovákia. Statisztikai számjegy (IČO): 36656020; Adószám (DIČ): 2022225326; EU Adószám (IČ DPH): SK2022225326. Tel. +421 918 417 487, e-mail: info@expodom.hu. Bejegyezve a Zsolnai Járási Bíróságon, Sro részleg, 17828/L-es betét.

A vásárló a fogyasztó, azaz természetes személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozása, munkáltatója vagy hivatása nevében jár el. A vállalkozó által történő vásárlást a Szlovák Köztársaság 513/1991-es számú, Kereskedelmi Törvénykönyve szabályozza.

A fogyasztóvédelem felügyeleti szerve a Szlovák Kereskedelmi felügyelet a Zsolnai kerület számára (Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj), Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.

Rendelés és szerződéskötés

A vásárló által kitöltött és elküldött rendelés szerződésjavaslatnak minősül a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve értelmében, az eladónak a webáruházában található kínálata alapján. A szerződés megkötése az eladó részéről a rendelés visszaigazolásával történik.

A termék ára

Minden, a webáruházban feltüntetett ár végleges, beleértve az összes adót. Az eladó ÁFA fizető. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. Azt minden terméknél a honlapon találja, vagy a kosárban a rendelés befejezése előtt, ahol a vásárló látja a rendelése teljes összegét, beleértve a szállítási költségeket.

Fizetés az áruért

Az eladó a következő fizetési módokat fogadja el a megrendelt áruért:

  • Utánvét: fizetés a futárnál a termék átvételekor;
  • Banki átutalás;
  • Fizetés hitelkártyával online.

A webáruházból való rendeléskor a vásárló köteles kifizetni a megrendelt termékek árát az eladónak.

Az áru kiszállítása

Ha a terméknél nincs feltüntetve a szállítási határidő, akkor az érvényes, hogy az eladó a vásárlónak a terméket legkésőbb 30 napon belül szállítja.

Az áru a vásárló által átvettnek számít, amikor a vásárló vagy az általa megbízott harmadik személy (kivéve a kézbesítőt) átveszi az összes megrendelt árut vagy ha a) a vásárló által egy rendelésben rendelt áru külön van szállítva, akkor az átvételt az utolsó darab átvétele jelenti, b) ha a termék több részből vagy darabból áll, akkor az utolsó rész vagy darab átvételekor, c) az áru ismételt, meghatározott időszakú kézbesítésekor az első kézbesített áru átvételekor.

Amennyiben a csomagot a címzett nem veszi át, és emiatt visszaküldésre kerül, fenntartjuk a jogot, hogy az újraküldésért díjat számítsunk fel.

Reklamációs eljárás

Az eladó azokért a hibákért felel, amelyek az árun a vásárló általi átvétel előtt keletkeztek. Használt árunál nem felel a használatból és a kopásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron árult termékeknél nem felel azokért a hibákért, amelyek miatt csökkentette a vételárat. Amennyiben nem gyorsan romlandó termékekről, vagy használt termékekről van szó, a termékre az átvétel után jótállási idő érvényes.

A jótállási idő az új termékekre 24 hónap az átvételtől kezdődően. A jótállási idő a használt árura 12 hónap. A szolgáltatásokra (javítás és termékek átalakítása) a jótállási idő 3 hónap. A rendelésre készült termékekre a jótállás 3 hónap. Ha az árult terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá csatolt használati utasításon fel van tüntetve a jótállási idő, akkor a jótállás nem ér véget annak lejárta előtt. A gyorsan romló termékekre a vásárlónak a reklamációt a vásárlás utáni napon kell érvényesítenie.

Az eladó 36 hónappal kiterjesztett garanciát vállal az EXPODOM összecsukható vázszerkezetekre azon a fogyasztók számára, akik új terméket vásárolnak 2020. február 20-tól kezdődően, és további értesítésig. A meghosszabbított jótállás a törvényben előírt 24 hónapos garanciaidőszak végét közvetlenül követő napon kezdődik. A kiterjesztett garancia csak a fogyasztók számára érvényes (azaz a többi végső felhasználónak nem adható meg). Az eladó a kiterjesztett jótállást a törvényes jótállási időtartam keretén belül nyújtja.

A termék jótállási ideje  24 hónap. A nem fogyasztó vásárlók számára a jótállási idő 12 hónap. Fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozása, munkáltatója vagy hivatása nevében jár el /a szerződés az elküldött és visszaigazolt rendelés/. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az a személy, aki nem fogyasztó a törvény értelmében,  nem állhat el indoklás nélkül a szerződéstől és nem jogosult automatikusan a 24 hónapos jótállási időre és az erre érvényes, 30 napon belüli panaszrendezésre. Az a fogyasztó, aki számára az árukat egyéni kérések - sátornyomtatás, oldalfalmódosítás - alapján készítették, nem jogosult indoklás nélkül 14 napon belül elállni az adásvételi szerződéstől.

A garancia azokra a meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a jótállási időszak alatt az anyaghiba, vagy a gyártási hiba miatt következnek be. A törvény szerint a garancia csak gyártási hibákra alkalmazható. A normális kopás nem tekinthető gyártási hibának.

A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből eredő hibákra és a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra. Az elégtelen rögzítés vagy a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt károk keletkezhetnek. Az időjárási körülmények, az erős szél, a hosszan tartó napfény, a fagy, a nedvesség, vagy a penész okozta károkra nem vonatkozik a garancia. Ezek a hatások jelentősen lerövidítik a termék élettartamát és nem tekinthetők gyártási hibáknak. A termék élettartama nem tévesztendő össze a jótállási idővel.

FIGYELEM: Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a sátrat össze kell hajtani és tárolni kell. A sátrat nem szabad kitenni erős széllökéseknek, heves esőzésnek és jégesőnek. Ne csukja össze a sátrat, ha az oldalfalak, vagy a tető nedvesek. Javasoljuk a sátor tetejének és az oldalfalainak a megfelelő szárítását. Ellenkező esetben a penész károsíthatja őket. Mindig használjon horgonyzó- és rögzítő tartozékokat.

Ha a megvásárolt terméket nem az eladó, hanem egy másik vállalkozó helyezi üzembe, akkor a jótállási idő az üzembe helyezéstől számítódik, ha a vásárló az üzembehelyezést a termék átvételétől számított három héten belül kéri és a szolgáltatás elvégzéséhez időben és megfelelően együttműködött.

A jótállási levelet a vásárló kérésére állítják ki. A reklamációhoz elég a vásárlást igazoló számla.

Ha a terméknek olyan hibája van, ami javítható, akkor a vásárlónak jogában áll, hogy kérje, hogy ez a hiba díjmentesen és időben el legyen hárítva. Az eladó haladéktalanul köteles a hibát eltávolítani.

A vásárló a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét vagy ha a hiba csak a termék egy alkatrészét érinti, akkor ennek az alkatrésznek a cseréjét, ha ezzel az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei az áru értékét vagy hiba komolyságát tekintve. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a terméket egy hibátlanra, ha ezzel a vásárlónak nem okoz különösebb gondot. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet elhárítani és ami megakadályozza, hogy a terméket rendeltetésszerűen lehessen használni, úgy, mint a hiba nélküli terméket, akkor a vásárlónak jogában áll kérni a termék cseréjét vagy jogában áll visszalépni a szerződéstől. Ugyanezen jogokkal élhet a vásárló, ha bár elhárítható hibákról van szó, a hiba visszatérő jelleggel jelentkezik a javítás után is, vagy több meghibásodás miatt nem tudja a terméket rendeltetésszerűen használni. Amennyiben elháríthatatlan hibáról van szó, akkor a vásárlónak jogában áll kérni az arányos árcsökkentést.

A hibákért való felelősségrevonás jogával az eladóhoz kell fordulni, az eladó székhelyén. Ha azonban a jótállási levélben fel van tüntetve a jótállási szerviz, mely az eladó vagy a vásárló közelében található, akkor a vásárló a hiba eltávolításának jogával a jótállási szervizben él. A jótállási szerviz a javítást legkésőbb 30 napon belül köteles elvégezni.

Ha a termék cseréjére kerül sor, akkor a jótállási idő az új termék átvételétől számítódik. Ugyanez érvényes, ha olyan alkatrész kerül cserére, amire jótállás volt.

A reklamáció elintézettnek tekintett, amikor a megjavított termék át van adva a vásárlónak, vagy ki van cserélve a termék hibátlanra, vissza van fizetve a termék vételára, arányos kedvezmény van nyújtva a vételárból, írásbeli megkeresés történt a szállításra vagy elutasítás indoklással.

A reklamáció benyújtása után az eladó azonnal megállapítja a reklamáció megoldásának módját, bonyolult esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 3 munkanapon belül, különösen, ha a termék vagy a szolgáltatás állapota szakértői véleményezést igényel, legkésőbb azonban a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció megoldási határidejének lejárta után a vásárlónak jogában áll felbontani a szerződést vagy kérni a termék kicserélését egy újra.

Ha a vásárló a vásárlást követő 12 hónapon belül élt a reklamációs jogával, akkor azt az eladó csak szakértői vélemény alapján utasíthatja el; a szakértői vélemény eredményétől függetlenül a vásárlótól költségtérítést nem követelhet a szakértői vélemény elkészítéséért vagy az azzal járó költségekért. Az eladó köteles a vásárlónak másolatot adni a szakértői véleményről amelyben a reklamáció elutasítása áll, legkésőbb a reklamáció megoldásától számított 14 napon belül. Ha a vásárló a vásárlást követő 12 hónapon túl élt a reklamációhoz való jogával és az eladó ezt elutasította, az eladó a reklamáció megoldásáról szóló dokumentumban feltünteti, hogy a vásárló hová küldheti el a terméket szakértői véleményezésre. Ha a terméket elküldik a meghatározott személynek szakértői véleményezésre, akkor a szakértői vélemény árát, valamint a vele összefüggő összes költséget az eladó állja, függetlenül a vizsgálat eredményétől. Ha a vásárló a szakértői véleményezéssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, akkor újra élhet a reklamációhoz való jogával; a szakértői vélemény elkészítése alatt nem telik a jótállási idő. Az eladó köteles a vásárlónak a reklamáció újbóli benyújtása után 14 napon belül minden költséget, amit a vásárló a szakértői vélemény kidolgozásáért fizetett, megtéríteni. Az újból beadott reklamációt nem lehet visszautasítani.

Az eladó köteles a reklamáció benyújtásáról igazolást kiállítani a vásárlónak. Ha a reklamációt e-mailben küldte el a vásárló, akkor az eladó köteles a reklamáció visszaigazolását azonnal elküldeni; ha erre nincs lehetőség, akkor a lehetséges legrövidebb időn belül, de legkésőbb a reklamáció megoldásáról szóló dokumentummal együtt; a reklamáció visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a vásárlónak lehetősége van más módon igazolni a reklamáció benyújtását.

Az áru visszaküldése - a szerződéstől való indoklás nélküli elállás

A vásárlónak jogában áll visszalépni a szerződéstől, mégpedig minden ok megadása nélkül a termék átvételétől számított 14 napon belül. Ezzel a joggal csak a fogyasztó élhet. Ha Ön vállalkozó, jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy független szakmai tevékenysége nevében rendelte meg az árut, a vásárlástól számított 14 napon belüli visszavonás jogi lehetősége nem vonatkozik Önre. A szerződéstől való elállással azt is értjük, hogy a vállalkozó nem veszi át a megrendelt árut, ebben az esetben az eladó fenntartja a jogot arra, hogy igénybe vegye és érvényesítse a felmerült károkat.

Az áru a vásárló által átvettnek számít, amikor a vásárló vagy az általa megbízott harmadik személy (kivéve a kézbesítőt) átveszi az összes megrendelt árut vagy ha a) a vásárló által egy rendelésben rendelt áru külön van szállítva, akkor az átvételt az utolsó darab átvétele jelenti, b) ha a termék több részből vagy darabból áll, akkor az utolsó rész vagy darab átvételekor, c) az áru ismételt, meghatározott időszakú kézbesítésekor az első kézbesített áru átvételekor.

A vásárló elállhat a szerződéstől, ha annak tárgya az áru kézbesítése, hamarabb, mint hogy hatályba lépjen a szerződéstől való visszalépés határideje.

A vásárló nem állhat el az olyan szerződéstől, amelynek a tárgya:

  • áru eladása vagy szolgáltatásnyújtás, melynek ára a pénzügyi piac alakulásától függ, amit az eladó nem tud befolyásolni és ami a szerződéstől való visszalépés határideje alatt következik be,
  • a fogyasztó egyéni követelményei alapján készült áru, méretre készült áru vagy kizárólag egy fogyasztó számára készült áru,
  • árueladás, melynek minősége gyorsan csökken vagy megromlik,
  • védőcsomagolásban lévő áru, amit egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem megfelelő visszaküldeni és melyek védőcsomagolása károsodott,
  • árueladás, mely a kézbesítést követően a természeténél fogja elválaszthatatlanul összekeveredhet más áruval.

A vásárlónak jogában áll a szerződéstől írásban vagy más tartós hordozón (pl. e-mailben) visszalépni, vagy elküldheti a kitöltött nyomtatvány, ami itt elérhető: https://www.expodom.hu/uploads/claim-form-hu.pdf

A szerződéstől való visszalépés jogával a 14 napos határidő utolsó napján elküldött értesítéssel is élni lehet.

A szerződéstől való visszalépés értesítésének kézbesítésétől számított 14 napon belül az eladó minden, a vásárló által kifizetett pénzt, amit a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kifizetett, továbbá a szállítási költségeket, a postai költségeket és minden egyéb költséget, illetve illetéket visszafizet. Az eladó a pénzt ugyanolyan módon fizeti vissza, amit a vásárló használt a fizetéskor. A vásárló az eladó a pénz visszafizetésének más módjáról is megegyezhet.

Az eladó nem köteles megtéríteni a vásárlónak a többletköltségeket, amennyiben a vásárló úgy dönt, hogy nem az eladó által szokásosan felkínált legolcsóbb szállítási módot választja. A többletköltséget a vásárló által választott szállítási mód költsége és az eladó által kínált legolcsóbb kézbesítési mód költsége közötti különbség jelenti. Az árunak az eladóhoz való visszaküldésének a költségeit a vásárló viseli.

A szerződéstől való visszalépés esetén az eladó nem köteles a vásárló által kifizetett pénzt azelőtt visszafizetni, mielőtt nem veszi át az árut, vagy mielőtt a vásárló nem igazolja a termék visszaküldését, hacsak az eladó nem ajánlja fel, hogy a terméket személyesen átveszi, vagy egy általa megbízott személy átveszi.

A vásárló a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül köteles visszaküldeni az árut vagy személyesen átadni azt az eladónak vagy az eladó által megbízott személynek. Ez a határidő betartottnak minősül, ha a terméket legkésőbb a határidő utolsó napján átadja a vásárló a szállításra.

A szerződéstől való elállás esetén a vásárló csak az áru visszaküldésével járó költségeket fizeti, vagy az eladó által megbízott személynek való átadási és az áru visszaküldésével járó költségeket, ha a termék tulajdonságai miatt az nem küldhető vissza postával.

A vásárló felel a termék értékének csökkenéséért, amennyiben az az áruval való olyan bánásmódból ered, ami maghaladja azt a bánásmódot, ami ahhoz szükséges, hogy a termék tulajdonságait és funkcionalitását megállapíthassa.

A vásárlónak jogában áll a termék átvétele után kipróbálni annak működését, ám ha a szerződéstől eláll, akkor a terméket nem használhatja. A vásárlónak ahhoz, hogy megállapítsa a termék tulajdonságait, jellemzőit és funkcionalitását, úgy kell a termékkel bánnia és úgy kell azt ellenőriznie, ahogyan azt a hagyományos üzletben tenné. A vásárlótól elvárt, hogy a szerződéstől való elállás időszakában az áruval kellő gondoskodással bánjon. Például a megvásárolt sátrat a vásárlónak csak kipróbálnia lehet, de nem szabad használnia és az árut az eredeti címkékkel vagy további véd- vagy azonosítójelekkel együtt kell visszaküldenie.

Alternatív vitarendezés

A vásárlónak – fogyasztónak – jogában áll az eladóhoz jogorvoslati kérvénnyel fordulni, amennyiben nem elégedett azzal ahogyan az eladó megválaszolta a reklamációját, vagy amennyiben úgy gondolja, hogy az eladó megsértette a fogyasztói jogait. Ha az eladó elutasító választ ad erre a kérvényre, vagy ha az elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol rá, akkor a fogyasztónak jogában áll kérvényezni az alternatív vitarendezést az erre szakosodott intézménynél - a Szlovák Köztársaság 391/2015-ös Tt. alapján erre azon hatóságok és a feljogosított jogi személyek jogosultak, akiknek jegyzékét az említett törvény 3.§-a értelmében megtalálja a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján - www.mhsr.sk. A fogyasztó a panaszát a 391/2015-ös törvény 12.§-a alapján nyújthatja be.

A fogyasztó panaszt nyújthat be az alternatív vitarendezésre online is a következő honlapon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Az alternatív vitarendezés jogával csak a fogyasztó élhet – azaz természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor nem a vállalkozása, a munkáltatója vagy hivatása nevében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közti viták rendezésére szolgál, a fogyasztói szerződésből származik vagy azzal van összefüggésben. Az alternatív vitarendezés csak a távolságra megkötött szerződésekre érvényes. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik az olyan vitákra, ahol a vita összege nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezést végző intézmény a fogyasztótól illeték befizetését kérheti a vitarendezés megkezdéséhez, ami maximum 5 euró lehet ÁFÁ-val.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásának célja annak a fogyasztói szerződésnek a teljesítése, amely az ebben az online áruházban való megrendeléssel jön létre az eladó és a vevő között.

Ez a fogyasztói szerződés képezi a vevő személyes adatai feldolgozásának jogalapját is.

A vevő személyes adatainak megadása olyan szerződéses követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges. A személyes adatok megadása feltétel a vásárláshoz az eladó online áruházában. Ha a vevő visszautasítja bármelyik szükséges személyes adat megadását az eladónak, ez az adásvételi szerződés megkötését akadályozhatja.

Az eladó a személyes adatok feldolgozásánál betartja a 18/2018 sz. Törvény előírásait a személyes adatok védelméről és csak a fogyasztói szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat dolgozza fel.

Az eladó a vevő szokásos személyes adatait dolgozza fel.

Az eladó a vevő személyes adatait információs rendszerében 10 évig tárolja.

A vásárlónak joga van és lehetősége frissíteni személyes adatait online a weboldalon, az ügyfélszekcióban, személyes megkereséssel, vagy más formában (e-mailben, írásban).

A személyes adatok kiszolgáltathatóak fogyasztói szerződés teljesítéséhez harmadik személynek - szállító társaságoknak (futároknak) és könyvelési dokumentumok feldolgozásával foglalkozó társaságnak.

A vevő személyes adatai nem nyilvánosak.

Az eladó a személyes adatokat marketing célokra feldolgozhatja (pl. küldhet hírleveleket, e-maileket újdonságokról, akciókról, kedvezményekről, stb.) és küldheti ezeket a vevő előzetes beleegyezése nélkül. E célból az eladó feldolgozza a szükséges adatokat, amelyek a vevő neve, vezetékneve és e-mail címe. Ha a vevő nem ért egyet az adatfeldolgozással marketing célokra, ezt bármikor kifejezheti például e-mail küldésével az eladónak melyben kéri a hírlevélről való leiratkozást, vagy kattintással az e-mailben található hivatkozásra/linkre. A marketing célokra használt személyes adatok harmadik félnek nem lesznek átadva és nem lesznek nyilvánosak.

A vevő jogosult tájékoztatásra arra vonatkozóan, hogy az eladó a webáruházában milyen személyes adatait dolgozza fel. A vevőnek joga van az ilyen adatokhoz való hozzáféréshez, és joga van megtudni milyen célra vannak ezek az adatok feldolgozva, kategorizálva, kinek vannak az adatok rendelkezésre bocsátva, mi a személyes adatok tárolásának időtartama, van-e automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.
A fenti személyes adatok első szolgáltatása a vevőnek ingyenes. A vevő által kért személyes adatok ismétlő szolgáltatásáért 5 eurós adminisztrációs díj kerül felszámításra.

A vevő kérheti az eladótól, hogy javítsa vagy egészítse ki a vevővel kapcsolatos hiányos személyes adatokat. A vevő igényelheti személyes adatai törlését vagy korlátozhatja az ilyen adatok feldolgozását. A vevő a személyes adatok feldolgozását is kifogásolhatja. A személyes adatok eladó általi feldolgozása szükséges archiválás céljából is (az eladónak a szlovák jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében, például a számviteli bizonylatok 10 évig történő megtartása érdekében). Ha a vevő a vásárlási szerződéssel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok törlését kéri, kérelme elutasítható.

A vevőnek joga van a személyes adatai feldolgozásának korlátozására az eladónál, ha a vevő a személyes adatok pontosságáért kifogást emel az időszak alatt, amely lehetővé teszi az eladó számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A vevőnek jogában áll, hogy a személyes adatait az eladó a rendelkezésére bocsájtsa, strukturált, általánosan használt, olvasható, nyomtatott formátumban. A vevő jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag lehetséges.

A vevőknek jogában áll kifogásolni, amennyiben a személyes adatai közvetlen marketing célokra vannak feldolgozva. Azt is kifogásolhatja, amikor az eladó a személyes adatokat feldolgozza saját jogos érdekében.

Ha a vevő gyanítja, hogy személyes adatai indokolatlanul vannak feldolgozva, személyes adatvédelmi eljárást kezdeményezhet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál.

A adatvédelemre vonatkozó fenti információk a szerződéskötést megelőző kapcsolatokra is vonatkoznak (vagyis a webáruházba történő regisztrációra egy későbbi vásárlás céljából, vagy árajánlat kérésére, vagy termékre, szolgáltatásra vonatkozó információ kérés céljából az eladótól).

Az online áruház megfelelő működésének biztosítása érdekében a szállító kis mennyiségű cookie adatokat tárolhat a vevő berendezésén, ennek köszönhetően bizonyos ideig tárolhatja tevékenység adatait és a beállításokat (például bejelentkezési név, nyelv, betűméret stb.) Az eladó webáruháza cookie-kat használ a vásárló személyes beállításaira való emlékezésért, az online áruház alapvető funkcióinak biztosításért, vagy marketing célokra. A vásárló törölheti a saját berendezésen tárolt összes cookie-t, és beállíthatja az internetböngészőt úgy, hogy megakadályozza a cookie adatok tárolását. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a vásárlónak bizonyos beállításokat manuálisan kell módosítania a webáruház ismételt meglátogatásakor és bizonyos internetes szolgáltatások vagy funkciók esetleg nem fognak működni.