Általános szerződési feltételek

Alapvető információk

Ezek az üzleti feltételek a www.Expodom.hu webáruházban, távúton kötött szerződésekre vonatkozik az eladó és a vásárló között a Szlovák Köztársaság 102/2014-es számú, fogyasztóvédelemről szóló törvénye értelmében.

Az eladó: MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) 031 01, Szlovákia. Statisztikai számjegy (IČO): 36656020, adószám (DIČ): 2022225326. Tel. +421 918 417 487, e-mail: info@expodom.hu. Bejegyezve a Zsolnai Járási Bíróságon, Sro részleg, 17828/L-es betét.

A vásárló a fogyasztó, azaz természetes személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozása, munkahelye vagy hivatása nevében jár el. A vállalkozó által történő vásárlást a Szlovák Köztársaság 513/1991-es számú, Kereskedelmi Törvénykönyve szabályozza.

A fogyasztóvédelem felügyeleti szerve a Szlovák Kereskedelmi felügyelet a Zsolnai kerület számára (Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj), Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.

Rendelés és szerződéskötés

A vásárló által kitöltött és elküldött rendelés szerződésjavaslatnak minősül a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve értelmében, az eladó webáruházjában található kínálata alapján. A szerződés megkötése az eladó részéről a rendelés visszaigazolásával történik.

A termék ára

Minden, az webáruházban feltüntetett ár végleges, beleértve az összes adót. Az eladó ÁFA fizető. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. Azt minden terméknél a honlapon találja vagy a kosárban a rendelés befejezése előtt, ahol a vásárló látja a rendelése teljes összegét, beleértve a szállítási költségeket.

Fizetés az áruért

Az eladó a következő fizetés módokat fogadja el a megrendelt áruért:

  • Utánvét: fizetés a futárnál a termék átvételekor
  • Készpénz: a termék személyes átvételekor

Az webáruházból való rendeléskor a vásárló köteles kifizetni a megrendelt termékek árát az eladónak.

Az áru szállítása

Ha a terméknél nincs feltüntetve a szállítási határidő, akkor az érvényes, hogy az eladó a vásárlónak a terméket legkésőbb 30 napon belül szállítja.

Az áru abban a percben a vásárló által átvettnek számít, amikor a vásárló vagy az általa megbízott harmadik személy (kivéve a kézbesítőt) átveszi a megrendelt áru összes részét vagy ha a) a vásárló által egy rendelésben rendelt áru külön van szállítva, akkor az átvételnek az utolsó darab átvétele számít, b) ha a termék több részből vagy darabból áll, akkor az utolsó rész vagy darab átvételekor, c) az áru ismételt, meghatározott időszakú kézbesítésekor az első kézbesített áru átvételével.

Reklamációs eljárás

Az eladó azokért a hibákért felel, melyek az árun a vásárlóval való átvétel előtt keletkeztek. Használt árunál nem felel a használatból és a kopásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron árult termékeknél nem felel azokért a hibákért, melyek miatt csökkentette a vételárat. Ha nem gyorsan romlandó termékekről vagy használt termékekről van szó, melyekre az átvétel után a jótállási idő érvényes.

A jótállási idő az új termékekre 24 hónap, ami attól az átvétel pillanatától lép érvénybe. A jótállási idő a használt árura 12 hónap. A szolgáltatásokra (javítás és termékek átalakítása) a jótállási idő 3 hónap. A rendelésre készült termékekre a jótállás 24 hónap. Ha az árult terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá csatolt használati utasításon van feltüntetve a felhasználási idő, akkor a jótállás nem ér véget annak lejárta előtt. A gyorsan romló termékekre a vásárlónak a reklamációt a vásárlás utáni napon kell érvényesítenie.

Jótállási idő azon ügyfelek számára, akik nem fogyasztók, szintén 24 hónap.

Ha a megvásárolt terméket nem az eladó, hanem egy másik vállalkozó helyezi üzembe, akkor a jótállási idő az üzembe helyezéstől számítódik, ha a vásárló az üzembehelyezést a termék átvételétől számított három héten belül kéri, rendesen és a szolgáltatás elvégzéséhez időben együttműködött.

A jótállási levél a vásárló kérésére van kiállítva. A reklamációhoz elég a vásárlást igazoló számla.

Ha a terméknek olyan hibája van, ami javítható, akkor a vásárló jogában áll, hogy ez a hiba díjmentesen és időben el legyen hárítva. Az eladó haladéktalanul köteles a hibát eltávolítani.

A vásárló a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét vagy ha a hiba csak a termék egy alkatrészét érinti, akkor ennek az alkatrésznek a cseréjét, ha ezzel az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei az áru értékét vagy hiba komolyságát tekintve. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a terméket egy hibátlanra, ha ezzel a vásárlónak nem okoz különösebb gondot. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet elhárítani és ami megakadályozza, hogy a terméket rendeltetésszerűen lehessen használni, mint a hiba nélküli terméket, akkor a vásárlónak jogában áll kérni a termék cseréjét vagy jogában áll visszalépni a szerződéstől. Ugyanezen jogokkal élhet a vásárló, ha ugyan elháríthatatlan hibákról van szó, ám a hiba visszatérő jelleggel jelentkezik a javítás után is, vagy több meghibásodás miatt nem tudja a terméket rendeltetésszerűen használni. Ha már elháríthatatlan hibáról van szó, akkor a vásárlónak jogában áll kérni az arányos árcsökkentést.

A hibákért való felelősség jogával az eladóhoz kell fordulni, az eladó székhelyén. Ha azonban a jótállási levélben fel van tüntetve a jótállási szerviz, mely az eladó vagy a vásárló közelében található, akkor a vásárló a hiba eltávolításának jogával a jótállási szervizben él. A jótállási szerviz a javítás legkésőbb 30 napon belül köteles elvégezni.

Ha a termék cseréjére kerül sor, akkor a jótállási idő az új termék átvételétől számítódik. Ugyanez érvényes, ha olyan alkatrész kerül cserére, amire jótállás volt.

A reklamáció elintézettnek tekintett, amikor a megjavított termék át van adva a vásárlónak, vagy ki van cserélve a termék hibátlanra, vissza van fizetve a termék vételárra, arányos kedvezmény van nyújtva a vételárból, írásbeli megkereséssel vagy elutasítás megindoklásával.

A reklamáció benyújtása után az eladó azonnal megállapítja a reklamáció elintézésnek módját, összetettebb esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 3 munkanapon belül, főleg, ha a termék vagy a szolgáltatás állapota összetett technikai elbírálást követel, legkésőbb azonban a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció elintézésének határideje lejárta után a vásárlónak jogában áll felbontani a szerződést vagy joga van kérni a termék cseréjét egy újra.

Ha a vásárló a vásárlást követő 12 hónapon belül élt a reklamációs jogával, akkor azt az eladó csak szakértői vélemény alapján utasíthatja el; a szakértői vélemény eredményétől függetlenül nem fog a vásárlótól költségtérítést követelni a szakértői vélemény elkészítéséért vagy az azzal járó költségekért. Az eladó köteles a vásárlónak másolatot adni a vásárlónak a szakértői véleményből, amiben a reklamáció elutasítása áll, mégpedig legkésőbb a reklamáció elintézéstől számított 14 napon belül. Ha a vásárló a vásárlást követő 12 hónapon túl élt a reklamációs jogával és az eladó ezt elutasította, az eladó a reklamáció elintézéséről szóló dokumentumban feltünteti, hogy a vásárló hová küldheti el a terméket szakértői véleményezésre. Ha a termék el van küldve a meghatározott személynek szakértői véleményezésre, akkor a szakértői vélemény árát, valamint a vele összefüggő összes költséget az eladó állja függetlenül a vizsgálat eredményétől. Ha a vásárló a szakértői véleményezéssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, akkor újra élhet reklamációs jogával; a szakértői vélemény elkészítése alatt nem telik a jótállási idő. Az eladó köteles a vásárlónak a reklamáció újbóli benyújtása után 14 napon belül minden költséget, amit a vásárló a szakértői vélemény kidolgozásáért fizetett, megtéríteni. Az újból beadott reklamációt nem lehet visszautasítani.

Az eladó köteles a reklamáció benyújtásáról igazolást kiállítani a vásárlónak. Ha a reklamációt e-mailben küldte el a vásárló, akkor az eladó köteles a reklamáció visszaigazolását azonnal kézbesíteni; ha erre nincs lehetőség, akkor haladéktalanul a leghamarabb, amit teheti, de legkésőbb a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal együtt; a reklamáció visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a vásárlónak lehetősége van más módon igazolni a reklamáció benyújtását.

Az áru visszaküldése - a szerződéstől való visszalépés ok megadása nélkül

A vásárlónak jogában áll visszalépni a szerződéstől, mégpedig minden ok megadása nélkül a termék átvételétől számított 30 napon belül. Ezzel a joggal csak a fogyasztó élhet.

Az áru abban a percben a vásárló által átvettnek számít, amikor a vásárló vagy az általa megbízott harmadik személy (kivéve a kézbesítőt) átveszi a megrendelt áru összes részét vagy ha a) a vásárló által egy rendelésben rendelt áru külön van szállítva, akkor az átvételnek az utolsó darab átvétele számít, b) ha a termék több részből vagy darabból áll, akkor az utolsó rész vagy darab átvételekor, c) az áru ismételt, meghatározott időszakú kézbesítésekor az első kézbesített áru átvételével.

A vásárló visszaléphet a szerződéstől, ha annak tárgya az áru kézbesítése, hamarabb, mint hogy hatályba lépjen a szerződéstől való visszalépés határideje.

A vásárló nem léphet vissza az olyan szerződéstől, aminek a tárgya:

  • áru eladása vagy szolgáltatásnyújtás, melyek ára a pénzügyi piac alakulásától függ, amit az eladó nem tud befolyásolni és ami a szerződéstől való visszalépés határideje alatt következhet be,
  • a fogyasztó egyéni követelményei alapján készült áru, méretre készült áru vagy kizárólag egy fogyasztó számára készült áru,
  • árueladás, melynek minősége gyorsan csökken vagy megromlik,
  • védőcsomagolásban lévő áru, amit egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem megfelelő visszaküldeni és melyek védőcsomagolása károsodott,
  • árueladás, mely a kézbesítést követően a természeténél fogja elválaszthatatlanul összekeveredhet más áruval.

A vásárlónak jogában áll a szerződéstől írásban vagy más tartós hordozón (pl. e-mailben) visszalépni, vagy elküldheti a kitöltött nyomtatvány, ami itt elérhető: https://www.expodom.hu/uploads/claim-form-hu.pdf.

A szerződéstől való visszalépés jogával a 30 napos határidő utolsó napján elküldött értesítéssel is élni lehet.

A szerződéstől való visszalépés értesítésének kézbesítésétől számított 30 napon belül az eladó minden, a vásárló által kifizetett pénzt, amit a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kifizetett, továbbá a szállítási költségeket, a postai költségeket és minden egyéb költséget, illetve illetéket visszafizet. Az eladó a pénzt ugyanolyan módon fizeti vissza, amit a vásárló használt a fizetéskor. A vásárló az eladó a pénz visszafizetésének más módjáról is megegyezhet.

Az eladó nem köteles a vásárlónak megfizetni a további költségeket, ha a vásárló kifejezetten más szállítási módot választott, mint a legolcsóbb általános szállítási mód, amit az eladó kínál. További költségnek értendő a szállítási módok közti eltérés, amit a vásárló választott, és a legolcsóbb, az eladó által kínált szállítási költségek közötti eltérés.

A szerződéstől való visszalépése esetén az eladó nem köteles a vásárló által kifizetett pénzt hamarabb visszafizetni, amíg a nem lesz neki kézbesítve az áru vagy a vásárló nem igazolja a termék visszaküldését, hacsak az eladó nem javasolja, hogy a terméket személyesen átveszi vagy egy általa megbízott személy veszi át.

A vásárló a szerződéstől való visszalépést követő 30 napon belül köteles visszaküldeni az árut vagy személyesen átadni azt az eladónak vagy az eladó által megbízott személynek. Ez a határidő betartott, ha a terméket legkésőbb a határidő utolsó napján átadja a vásárló a szállításra.

A szerződéstől való visszalépés esetén a vásárló csak az áru visszaküldésével járó költségeket állja vagy az eladó által megbízott személynek való átadást és az áru visszaküldésével járó költségeket, ha a termék tulajdonságai miatt az nem küldhető vissza postával.

A vásárló felelős a termék értékének csökkenéséért, ami az áruval való olyan bánásmódból ered, ami a megengedett kereteken felül van ahhoz, hogy megállapíthatók legyenek a termék tulajdonságai és funkcionalitását.

A vásárlónak lehetősége van a termék átvétele után kipróbálni annak funkcionalitását, ám ha a szerződéstöl visszalép, akkor a terméket nem használhatja. A vásárlónak ahhoz, hogy megállapítsa a termék tulajdonságait, jellemzőit és funkcionalitását, úgy kellene a termékkel manipulálnia és ellenőriznie azt, ahogy arra a hagyományos üzletben van lehetősége. A vásárlótól elvárt, hogy a szerződéstől való visszalépés határideje alatt az áruval kellő gondnoksággal törődjön. Például a megvásárolt sátrat a vásárlónak csak kipróbálnia lehet, de nem szabad használnia és az árut az eredeti címkékkel vagy további véd- vagy azonosítójelekkel együtt kell visszaküldenie.

Alternatív vitarendezés

A vásárlónak – fogyasztónak – jogában áll az eladóhoz jogorvoslati kérvénnyel fordulni, ha nem elégedett azzal, ahogy az eladó elintézte a reklamációját vagy ha úgy hiszi, hogy az eladó megsértette a fogyasztói jogait. Ha az eladó elutasító választ ad erre a kérvényre, vagy ha az elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol rá, akkor a fogyasztónak jogában áll kérvényezni az alternatív vitarendezést az erre szakosodott intézménynél - a Szlovák Köztársaság 391/2015-ös Tt. alapján erre a hatóságok és a feljogosított jogi személyek jogosultak, akiknek jegyzékét az említett törvény 3.§-a értelmében megtalálja a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapjá - www.mhsr.sk. A fogyasztó a kezdeményezés a 391/2015-ös törvény 12.§-a módján nyújthatja be.

A fogyasztó panaszt nyújthat be az alternatív vitarendezésre online is a következő honlapon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Az alternatív vitarendezés jogával csak a fogyasztó élhet – természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor nem a vállalkozása, a munkáltatója vagy hivatása nevében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közti viták rendezésére szolgál, a fogyasztói szerződésből származik vagy azzal van összefüggésben. Az alternatív vitarendezés csak a távolságra megkötött szerződésekre érvényes. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik az olyan vitákra, ahol a vita összege nem haladja meg a(z) 20 eurót. Az alternatív vitarendezést végző intézmény a fogyasztótól illeték befizetését kérheti a vitarendezés megkezdéséhez, ami maximum 5 euró lehet ÁFÁ-val.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásának célja az, hogy azokat felhasználja a fogyasztó szerződésének teljesítéséhez, amelyet az eladó az ebben az online áruházban megrendeléssel hoz létre a vevővel.

Ez a fogyasztói szerződés képezi a vevő személyes adatainak feldolgozásának jogalapját is.

A vevő személyes adatainak megadása olyan szerződéses követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges. A személyes adatok megadása feltétel a vásárláshoz az eladó online áruházában. Ha a vevő visszautasítsa megadni az összes szükséges személyes adatot az eladónak a vételi szerződés megkötését akadályozhassa.

Az eladó a személyes adatok feldolgozásánál követi a 18/2018 sz. törvényit a személyes adatok védelméről és feldolgozza csak a fogyasztói szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat.

Az eladó a vevő szokásos személyes adatait feldolgozza.

Az eladó a vevő személyes adatait információs rendszerében 10 évig tárolja.

Vásárlónak joga van és lehetősége frissíteni személyes adatait online módban a weboldalon, az ügyfélszekcióban, bejelentkezés után, vagy más formában (e-mailben, írásban).

A személyes adatok szolgáltatva lehetnek fogyasztói szerződés teljesítéséhez harmadik személyeknek - szállító társaságoknak (futárok) és könyvelési dokumentumok feldolgozásával foglalkozó társaságnak.

A vevő személyes adatai nem nyilvánosak.

Az eladó személyes adatokat marketing célokra feldolgozhassa (pl. küldhet hírleveleket – newstler-t, e-maileket újdonságokról, akciókról,  kedvezményekről stb.) és küldheti ezeket a vevő előzetes beleegyezése nélkül. E célból az eladó feldolgozza a szükséges adatokat, amelyek a vevő neve,
vezetékneve és e-mail címe. Ha a vevő nem ért egyet az adatfeldolgozással marketing célokra bármikor kifejezheti ellenzettét, például e-mail üzenet küldésével eladónak – egy kérvényit küldhet a newstler küldése kijelentkezéséről, vagy kattintson az e-mailben található hivatkozásra/link-re. A
marketing célokra használt személyes adatokat harmadik feleknek nem lesznek nyújtva, és nem lesznek nyilvánosak.

A vevő jogosult arra, hogy kapjon az eladó e-shopjában igazolást arról, hogy a vevő milyen személyes adatait feldolgozza. A vevőnek joga van az ilyen adatokhoz való hozzáférésre, és joga van megtudni milyen célokra vannak az adatok feldolgozva, kategorizálva, kinek vannak az adatok rendelkezésre
bocsátva, információkhoz a személyes adatok tárolásának időtartamáról, akár létezik e az automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.
A fenti személyes adatok első szolgáltatása a vevőnek ingyenes. A vevő által kért személyes adatok ismétlő szolgáltatása 5 eurós adminisztrációs díjként kerül felszámításra.

A vevő igényelheti az eladótól, hogy javítsa vagy kiegészítse a vevővel kapcsolatos hiányos személyes adatokat. A vevő igényelheti személyes adatai törlését vagy korlátozhatja az ilyen adatok feldolgozását. A vevő a személyes adatok feldolgozását is kifogásolhatja. A személyes adatok vásárlók általi feldolgozása szintén szükséges archiválás céljából (az eladónak a szlovák jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében, például a számviteli bizonylatok 10 évig történő megtartása érdekében). Ha a vevő a vásárlási szerződéssel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok törlését kéri, kérelme elutasítható.

A vevőnek joga van a személyes adatai feldolgozásának korlátozására az eladónál, ha a vevő a személyes adatok pontosságáért kifogást emel az időszak alatt, amely lehetővé teszi az eladó számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A vevőnek joga van arra, hogy olyan saját személyes adatokat szerezzen be, amelyeket az eladó rendelkezésére bocsátott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban. A vevő jogosult arra, hogy a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa, amennyiben ez
technikailag lehetséges.

A vevőknek jogában áll kifogásolni, amikor a személyes adatai közvetlen marketing célokra vannak feldolgozva. Azt is kifogásolhatja, amikor az eladó a személyes adatokat feldolgozza saját jogos érdekében.

Ha a vevő, gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul vannak feldolgozva, személyes adatvédelmi eljárást kezdeményezhet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál.

A adatvédelemre vonatkozó fenti információk a szerződéskötést megelőző kapcsolatokra is vonatkoznak (vagyis az e-shopba történő regisztráció egy későbbi vásárlás céljából, vagy például ajánlatkérés, árajánlat vagy termék és szolgáltatás információ kérése az eladótól).

Az online áruház megfelelő működésének biztosítása érdekében a szállító kis mennyiségű cookie adatokat tárolhat a vevő berendezésén, ennek köszönhetően bizonyos ideig tárolhatja tevékenység adatokat és beállításokat (például bejelentkezési név, nyelv, betűméret stb.) Az eladó
internetes boltja cookie-kat használ, a vásárló személyes beállítások emlékezésére, az online áruház alapvető funkcionalitás biztosításért, vagy a marketing célokra. A vásárló törölheti a saját berendezésen tárolt összes cookie-t, és beállíthassa az internetböngészőt úgy, hogy megakadályozza a
cookie adatok tárolását. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a vásárlónak bizonyos beállításokat manuálisan kell módosítania az online áruház ismételt látogatása során, és bizonyos internetes szolgáltatások vagy funkciók esetleg nem fognak működni.